ZBOR ČLANOV DU LITIJA

V četrtek, 23. marca 2023, je v prostorih velike sejne sobe na Občini Litija potekal redni zbor članov našega društva. Kot že mnogo let zapored, je za lep začetek naš mešani pevski zbor zapel in tako pripomogel k prijetnemu vzdušju, kljub dolgemu dnevnemu redu, ki je prav tako stalnica naših zborov, a žal drugače ne gre.

Po pozdravnem nagovoru predsednice DU Litija Irene Kramar in sprejetju dnevnega reda, je sejo vodila podpredsednica Vida Vukovič, ki sta ji v delovnem predsedstvu delala družbo še naša člana Mili Rogelj in Franci Majcen.

Iz zapisnik zbora, ki ga je pisala Miša Urbič in overovila Mili Rogelj in Franci Majcen, povzemam nekatere najvažnejše sklepe, predvsem za vse, ki niste bili prisotni.
SPREJMEJO SE:
1. Poročilo o delu društva, finančno poročilo in poročilo NO za leto 2022
2. Program dela in finančni načrt za leto 2023.
Na zboru sta bili podeljeni tudi dve zlati priznanji. JOŽETU DRNOVŠKU za dolgoletno delo v Planinski sekciji kot organizatorju in vodniu po poteh, IVI SLABE pa za dvanajstletno uspešno delo v Kulturni sekciji društva in pripravi knjige ob 70-letnici društvo.

Besedo so dobili tudi gostje na zboru, izrečene pa so bile tudi nekatere pobude, ki jih bo vredno v naslednjem letu upoštevati.

Ob prijetnem druženju se je zbor zaključil, delo vseh odgovornih pa se znova začenja.

                                                                            Iz zapisnika povzela Iva Slabe

DU Litija

Naslov:
Jerebova ulica 3,
1270 Litija

Telefoni:
08 381 81 63
040 983 988

E-mail:
info@dulitija.si

TRR: SI56 6100 0000 9412 063 pri Delavski hranilnici
Število ogledov:
2330568

© 2010-2023 Društvo upokojencev Litija | Ureja Iva Slabe, oblikovanje in postavitev Adi Slabe