DELO DRUŠTVA V OSMIH MESECIH IN POGLED V PRIHODNOST

Neverjetno hitro je minilo teh osem mesecev, a na srečo smo lahko delovali brez prepovedi, kar se je dogajalo zadnji dve leti. V preteklih mesecih smo se trudili izpolnjevati cilje, da smo obogatili in vas vzpodbudili k različnim dejavnostim, ki smo jih organizirali v letošnjem letu. V jeseni življenja nam druženje pomaga premagovati osamljenost in popestri življenja.

Letošnje leto je bilo zelo pomembno, saj smo izvolili novo vodstvo za naslednja štiri leta. Izvolili smo nove vodje športne in izletniške sekcije, novo podpredsednico in tajnico. Žal, se za nadaljnje delo niso odločili dolgoletni člani Mirko Plaznik, Martina Kralj, Mika Rogelj, Alojz Kavči in Karlo Lemut, ki smo se jim za njihovo delo zahvalili.

Uspešno smo Izvedli Slavnostno akademijo v počastitev 70, letnice DU Litija, ki je bila predvidena v lanskem letu in razstavo naših del v zadnjih desetih leti h.

 Že v začetku leta so se naše ustvarjalne delavnice trudile z izdelovanjem čestitk za naše najstarejše člane. Potekalo je tudi medgeneracijsko sodelovanje s predšolsko in šolsko mladino.

 Naša literarna skupina je ob materinskem dnevu obiskala dom starejših občanov v Šmelcu in v Črnem potoku, kjer smo jim pripravili kulturni progam z recitacijami in petjem. V mesecu maju smo ob sodelovanju območne izpostave JSKD Litija in Društva Geoss, pripravili slovesnost Geoss-u za 40 let. Literarna skupina pa je organizirala še ekskurzijo v Rogatec, kjer stoji v Muzeju na prostem rojstna hiša pesnika Jožeta Šmita, ki je pokopan na litijskem pokopališču.

Izvajali smo ZDUS-ov projekt »Starejši za starejše« in se pogovarjali o njihovih pogojih življenja. UO je na septembrski seji za vodjo projekta imenoval novo sodelavko Zdenko Drnovšek. Z vlakom smo odšli na prijateljsko srečanje k DU Maribor Tabor. Prav tako z vlakom v Ljubljano, na vožnjo z ladjico po Ljubljanici.

Izvajali smo tečaj za uporabo pametnega telefona. Udeležili smo se Festivala skupnosti v Litiji. Našim dolgoletnima članoma Anici in Jožetu Kimovcu smo v SVC priredili kulturni program za njunih 90 let in se jima zavalili za dolgoletno sodelovanje in pomoč društvu. Ob 100. letnici smo obiskali in čestitali naši članici gospe Mariji Hribar. Razdelili smo pakete Rdečega križa. Tudi na šolarje nismo pozabili, saj smo jih prve tri dni novega šolskega leta, z varovanjem v križiščih, pospremili v šolo.

Sodelovali smo tudi na športnih igrah v Zasavski pokrajinski zvezi v kegljanju, balinanju, ribolovu, pikadu in streljanju in osvojili tri prva mesta in se tako uvrstili na državno prvenstvo.
Pohodniško planinska in izletniška sekcija sta po programu organizirali zanimive pohode in izlete.
Vse naše dejavnosti smo sproti objavljali tudi v Občanu in na naši spletni strani.
V jesenskem in zimskem času bomo nadaljevali z začrtanim programom. Pogostili bomo starejše od 80 let, s Knjižnico Litija bomo izvedli bralno značko, pripravili koncert citrarjev ter obeh pevskih zborov in z njimi obiskali starejše v obeh domovih starejših občanov.

 Članice Ustvarjalne delavnic bodo izdelovale čestitke in darila za potrebe društva in za šolarje pripravile zanimive ure v ročnih spretnostih.

Nadaljevali bomo z izvajanjem s projekta ZDUS » Starejši za starejše«. Pohodniki bodo še naprej ubirali planinske poti. Izletniška sekcija bo organizirala izlet v neznano, martinovanje in novoletno srečanje. Na športnem področju bomo poskrbeli za gibanje, saj gibanje krepi fizično in psihično moč. Znova bomo razdelili pakete Rdečega križa. Kadrovska komisija se bo še naprej trudila za pridobitev novih članov, skrbela za obveščanje o delu društva, urejanje spletne strani in pisanje kronike. Stanovanjska komisija bo sprejemala vloge za najemna stanovanja NS PIZ v Litiji, oblikovala prednostno listo in pripravljala predloge za oddajo izpraznjenih stanovanj.

To je kratka predstavitev dosedanjega in prihodnjega dela našega društva.
Vas dragi upokojenci vabim, da se nam pridružite, skupaj z nami boste preživeli lepšo jesen življenja.
Imejmo se radi in ne pozabimo, najlepše darilo je nasmeh, lepa in prijazna beseda, beseda optimizma in spodbude.

                                                                      

Irena Kramar,

Predsednica DU Litija

8.9.2022

 

DU Litija

Naslov:
Jerebova ulica 3,
1270 Litija

Telefoni:
08 381 81 63
040 983 988

E-mail:
info@dulitija.si

TRR: SI56 6100 0000 9412 063 pri Delavski hranilnici
Število ogledov:
2303504

© 2010-2023 Društvo upokojencev Litija | Ureja Iva Slabe, oblikovanje in postavitev Adi Slabe