Še imamo moč in voljo

           

Ko se ozremo nazaj v zadnji dve leti, ugotavljamo, da zaradi epidemije nismo izpolnili vseh načrtovanih nalog. Upamo, da bo novo 2022 leto boljše, z željo, da bomo izpolnili vse načrtovane naloge po programu aktivnosti. S svojo široko in pestro dejavnostjo vsakemu omogočamo, da se vključi v dejavnosti, ki mu bodo popestrile življenje in druženje. V jeseni življenja druženje starejših predstavlja obliko in način kako premagovati osamljenost in popestritev dneva.

V dosedanjem delu društva, smo se vsa leta trudili izpolnjevati cilje in tako bo ostalo tudi v prihodnje. Zavzemali se bomo za pravice in interese upokojencev in drugih starejših ljudi, za učinkovito razreševanje socialnih vprašanj in dvig kvalitete njihovega življenja s tem, da jim bomo tudi v prihodnje pomagali k aktivnemu življenju in delovanju, spoznavanju naravnih in kulturnih lepot, kulturno umetniškim in športno rekreativnim dejavnostim. V ta namen v društvu deluje vrsta sekcij, ki se iz leta v leto trudijo delati bolje in več v dobro vseh naših članov.

Zato smo za letos pripravili program, da se bomo družili na kulturnih prireditvah, srečevali v literarni skupini, da bodo pevci in citrarji našli svoj ritem pri tedenskih vajah. Nadaljevali bomo s projektom »Starejši za starejše«. Povezovali se bomo s CSD, domom Tisje in RK. Ustvarjalnih delavnicah bomo izdelovali razne izdelke in čestitke. Želimo ohraniti pogovorni skupini Optimisti in Čaj ob petih.. Na športnem področju, bomo poskrbeli za gibanje, saj gibanje krepi fizično in psihično moč. Spet bomo hodili na izlete in pohode.

V letu 2022 poteče mandat izvoljenemu vodstvu in organom društva. Kadrovska komisija bo skrbela za kadrovske priprave in skupaj z upravnim odborom za pravočasno izvedbo volitev.

To je le nekaj utrinkov naših aktivnosti, ki bodo potekale v letošnjem letu.

Veliko dela je pred nami, vendar bomo zmogli, saj imamo moč in voljo.

HVALA vsem, ki se s svojim prostovoljnim delom trudite za naše člane !

 

NAJ BO LETO, KI JE PRED NAMI, PREŽETO SREČO, ZDRAVJEM IN MEDSEBOJNIM RAZUMEVANJEM !

Irena Kramar, predsednica društva

V Litiji, 31.12.2021

 

DU Litija

Naslov:
Jerebova ulica 3,
1270 Litija

Telefoni:
08 381 81 63
040 983 988

E-mail:
info@dulitija.si

TRR: SI56 6100 0000 9412 063 pri Delavski hranilnici
Število ogledov:
2253976

© 2010-2023 Društvo upokojencev Litija | Ureja Iva Slabe, oblikovanje in postavitev Adi Slabe