PRAVICE IZ JAVNIH SREDSTEV

Upravičenci, ki z lastnimi prihodki ne morejo pokriti rednih in izrednih stroškov preživljanja, lahko zaprosijo za izredno denarno socialno pomoč ali katero od drugih obliko pomoči, ki izhajajo iz pravic iz javnih sredstev. To so med drugim:

 

1. Denarna socialna pomoč: Upravičeni so državljani Republike Slovenije ali tujci z dovoljenjem za stalno bivanje v Republiki Sloveniji in bivajo v Sloveniji. Višina se določi kot razlika med minimalnim dohodkom, ki pripada upravičencu in njegovimi dohodki.

2. Varstveni dodatek: Upravičene ženske, starejše od 63 let, in moški, starejši od 65 let. Upokojencem, ki prejemajo manj kot 591 evrov pokojnine, so lastniki nepremičnine v vrednosti do 120 tisoč evrov in na bančnem računu nimajo več kot 2500 evrov prihrankov, pripada varstveni dodatek. Starejši, ki živi sam, lahko skupaj s pokojnino pride do zneska 591 evrov. Primer: če ima 500 evrov pokojnine, lahko dobi še 91 evrov varstvenega dodatka.


3. Izredna denarna socialna pomoč za kurjavo in elektriko:
Starejši lahko zaprosijo tudi za izredno denarno socialno pomoč, če z lastnimi prihodki ne morejo pokriti izrednih stroškov preživljanja. Ta se dodeli v enkratnem znesku ali za obdobje od treh do šestih mesecev. Samska oseba lahko na mesec prejme največ 402 evra oziroma v enem letu je lahko dvakrat upravičena do tega zneska. Z izredno denarno socialno pomočjo lahko plačate tudi poračun elektrike, zanjo pa lahko zaprosite tudi, ko morate kupiti nov pralni stroj, štedilnik ali z njo plačate račune za manjša nujna popravila v stanovanju. Ne morete pa je porabiti za poplačilo starih dolgov. Izredno denarno pomoč morate porabiti v roku 30 dni od prejetja, v 45 dneh od prejetja pa morate predložiti dokazilo o porabi. Če tega ne storite ali se izkaže, da sredstev niste porabili namensko, v naslednjih 14 mesecih niste upravičeni do izredne denarne pomoči. Socialno ogroženi seniorji lahko zaprosite tudi za oprostitev plačevanja RTV-prispevka.


4. Subvencija najemnine: Tisti s pokojnino, nižjo od denarne socialne pomoči, torej 402 evra lahko zaprosijo za subvencijo za plačilo oz. Delno plačilo najemnine.

5. Pravica do kritja razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev in pravica do plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje

Enako lahko tisti s pokojnino, nižjo od denarne socialne pomoči, torej 402 evra, zaprosijo še za subvencijo za plačilo dodatnega zdravstvenega zavarovanja.

6. Pogrebnina in posmrtnina ob izgubi družinskega člana
Če vam umre družinski član, lahko zaprosite za pomoč pri kritju stroškov pogreba (pogrebnino, ki znaša 804 evre) in za enkratno izredno denarno socialno pomoč (posmrtnino, ki znaša 402 evra).

Do pogrebnine in posmrtnine so poleg ožjih družinskih članov (zakonec, zunajzakonski partner, otroci in pastorki) upravičeni tudi bratje in sestre, nečaki in nečakinje ter vnuki pokojne osebe, če so upravičeni do denarne socialne pomoči ali do varstvenega dodatka. Posmrtnina se izplača kot pomoč za vse družinske člane umrlega skupaj, kar pomeni, da je do nje upravičen zgolj en družinski član pokojne osebe in ne vsak posebej. Pogrebnina se izplača tistemu, ki je poskrbel za pogreb.

Pod določenimi pogoji se prejete denarne pomoči vračajo.

Zgoraj navedene pravice se uveljavljajo na vlogi za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev.

Podrobne informacije lahko pridobite na: Center za socialno delo, enota Litija, Ljubljanska cesta 12, 1270 Litija; oz. na: tel.: 01 890 03 80 in e-mail: gpcsd.litij@gov.si

DU Litija

Naslov:
Jerebova ulica 3,
1270 Litija

Telefoni:
08 381 81 63
040 983 988

E-mail:
info@dulitija.si

TRR: SI56 6100 0000 9412 063 pri Delavski hranilnici
Število ogledov:
2303465

© 2010-2023 Društvo upokojencev Litija | Ureja Iva Slabe, oblikovanje in postavitev Adi Slabe