DELO DRUŠTVA ZA LETO 2019

Leto 2018 smo uspešno zaključili in potrdili na zboru članov v mesecu marcu, z aktivnostmi pa smo že pri izvajanju tekočih nalog.

Tudi v letošnjem letu bomo aktivni na kulturnem, socialnem, športnem področju, organizirali bomo izlete, pohode, ki so primerni tudi za tiste, ki veliko hoje ne zmorejo.

Prizadevali si bomo, da bo projekt Starejši za starejše, ki ga izvajamo v sodelovanju z ZDUS- om, še naprej deloval v korist in pomoč starejšim.

V aprilu se bodo naši športniki pomerili z zasavskimi društvi.

V mesecu maju planiramo kar nekaj aktivnosti:

Organizacijo pevskih zborov, Zasavja in Posavja na GEOS-u.

Organizirali bomo Teden upokojencev, v katerem se bodo odvile vse dejavnosti našega društva, od kulturnih prireditev, športnih srečanj, pohoda, do družabnega srečanja, kjer se bolje spoznamo in družimo.

Priredili bomo tudi koncert Citrarskega orkestra, Srebrne strune, ki letos praznuje 10. obletnico od prvega nastopa.

Sodelovali bomo na dnevih Medgeneracijskega sožitja ZDUS na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani, kjer bo zapel naš Mešani pevski zbor, na srečanju literatov »urice poezije«, naše tri literarke bodo predstavile pesmi, delavnice se bodo predstavile z kaligrafijo, plesalke pa skupaj z U3 zaplesale Kavbojski ples.

Udeležili se bomo srečanja zasavskih in posavskih društev upokojencev v Rimskih toplicah.

Svoj program ima začrtan tudi literarna skupina.

Socialna sekcija bo v letu 2019 nadaljevala s svojimi stalnimi dejavnostmi, ki jih je začrtala s programom.

V ustvarjalnih delavnicah bodo ustvarjali v pomladanskih in jesenskih mesecih.

Izletniška sekcija bo organizirala 7 izletov in 5 družabnih srečanj.

Planinsko pohodniška sekcija pa 24 pohodov.

Mešani pevski zbor za jesen pripravlja koncert v Kulturnem centru.

Komisija za organizacijsko kadrovska vprašanja bo spodbujala k vključevanju v aktivnosti, skrbela za obveščanje članov.

Stanovanjska komisija bo zbirala vloge kandidatov za najemna namenska stanovanja Nepremičninskega sklada PIZ v Litiji in pripravila prednostno listo za oddajo event. izpraznjenih stanovanj.

Vse podrobnosti izletov, pohodov, druženj in kulturnih prireditev lahko preberete v zgibanki, ki jo dobite ob plačilu članarine, na spletni strani in na oglasni deski.

Za letošnje leto smo pridobili delavko na javnih delih za pomoč pri opravilih na socialnem področju – družabništvo in spremljanje, ki nam je v veliko pomoč.

To je le nekaj kratkih utrinkov našega dela v prihodnosti. S skupnimi močmi bomo zmogli premagati zastavljene naloge.

Vsi člani ste vedno dobrodošli k sodelovanju in da s svojimi aktivnostmi in predlogi pripomorete k dobremu delovanju društva.

Vabimo tudi vse tiste, ki še niso člani društva, da se vključijo in jesen življenja preživijo v dobri družbi.

Irena Kramar, predsednica društva

 

DU Litija

Naslov:
Jerebova ulica 3,
1270 Litija

Telefoni:
01 89 83 923
0590 32 106
040 983 988

E-mail:
info@dulitija.si

TRR: SI56 6100 0000 9412 063 pri Delavski hranilnici
Število ogledov:
1288491

© 2010-2015 Društvo upokojencev Litija | Ureja Martina Kralj, oblikovanje in postavitev Adi Slabe